Magnus Andersson // Håkon Austbø - Messiaen: Vingt regards sur l'enfant Jésus – NABOK043


Pris:
Salgspris250,00 kr

Beskrivelse

HÅKON AUSTBØ // OLIVIER MESSIAENS - VINGT REGARDS SUR L'ENFANT-JÉSUS
Olivier Messiaens klaververk Vingt Regards sur l'enfant-Jésus (1944) er et konsentrat av komponistens tonespråk. Ikke minst skriver komponisten inn Gud, evigheten og hele hans katolske livsverden i de «Tjue blikkene», vel å merke på en måte som gjør at alle som med hang til kontemplasjon over stillheten og livets store spørsmål kan finne en fascinerende klangverden i musikkens hans.
Den aller fineste innspillingen vi har er med norske Håkon Austbø (1994). Gjennom en aktiv lytting til denne legger forfatteren ut Messiaens tonespråk slik at alle, selv de uten musikkteoretisk skolering kan forstå og høre prinsippene musikken hviler på. Boken følger verkets satser i rekkefølge og tar for seg teknikker, uttrykk og symbolikk som Messiaen bruker.
Boken vil også beskrive detaljer og trekk i Austbøs tolkning av musikken. Dette gir opphav til en dialog mellom teori og klang, der forfatteren viser hvordan en fortolker som Austbø tegner Messiaens strukturer og hvorfor tolkningen blir så vellykket til tross for at den noen ganger klinger vanskelig og krevende. Andre ganger blir Austbø så radikalt analytisk nytenkende at han generelt presenterer nye måter å forstå Messiaen som komponist og spesielt et av 1900-tallets største og viktigste klaververk: Vingt Regards sur l'enfant-Jésus.

Forfatteren har også samtalt med Austbø om hans studier med Messiaen, og denne dialogen veves inn i teksten. Magnus Andersson er musikkritiker i Klassekampen (2014-) og før dette skrev han for Morgenbladet i 10 år. Han har tidligere arbeidet som postdoktor og forskningsleder ved Norges Musikkhøgskole (NMH) med forskningsområder som interpretasjon, Artistic Research og John Cage. Andersson har presentert egen forskning på Messiaen-interpretasjon på internasjonale konferanser. Som leder organiserte han en større Messiaen-festival ved NMH samt la til rette for Håkon Austbøs forskningsprosjekt med å visuelt gestalte Messiaens synestetiske fargeforståelse (komponisten så bestemte farger til bestemte klanger). Andersson var også en sentral pådriver for Austbøs søknad til hva som kom til å bli «Den tenkende musiker», et treårig prosjekt som involverte en rekke kunstnere og teoretikere.
Andersson startet sin karriere som utøvende kunstner og har hovedfag som pianist fra Norges Musikkhøgskole. Hans tekster er fire ganger blitt nominert til Årets Kritikk, som er et samarbeid mellom Norsk kritikerlag, Festspillene i Bergen og Norsk teater- og orkesterforening.

Hold deg oppdatert!

Du liker kanskje også...

Nylig sett på